Устав

Устав ГУО "Гребенская базовая школа Пуховичского района"

развернуть

ЗАЦВЕРДЖАНА

Рашэнне

Пухавіцкага раённага

выканаўчага камітэта

 

 

 

                                                СТАТУТ

Дзяржаўнай установы адукацыі

«Грабенская  базавая школа Пухавіцкага раёна»

 

УСТАВ

Государственного учреждения образования

«Гребенская базовая школа Пуховичского района»

 

Аграгарадок Наваполле, 2023 год

 

РАЗДЗЕЛ 1

  АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1.Дадзены Статут з’яўляецца новай рэдакцыяй Статута дзяржаўнай установы адукацыі «Грабенская базавая школа Пухавіцкага раёна» (далей – Установа адукацыі), якая зарэгістравана Пухавіцкім райвыканкамам 15 верасня 2011 у Адзіным дзяржаўным рэгістры юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў за № 690353731.

2.Поўная назва Установы адукацыі:

на беларускай мове – Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Грабенская базавая школа Пухавіцкага раёна»;

         на рускай мове – Государственное учреждение образования                          «Гребенская базовая школа Пуховичского района».

        Скарочаная назва Установы адукацыі:

         на беларускай мове – Грабенская базавая школа Пухавіцкага раёна;

на рускай мове – Гребенская базовая школа Пуховичского района.

         3.Месца знаходжання Установы адукацыі: 222845, Рэспубліка Беларусь Мінская вобласць, Пухавіцкі раён, аграгарадок  Наваполле, вуліца Цэнтральная, 16.

Установа адукацыі на працягу дзесяці рабочых дзён з дня змянення   свайго месцазнаходжання абавязана накіраваць у рэгістрыруючы орган уведамленне.

4.Тып Установы адукацыі — установа агульнай сярэдняй адукацыі, від – базавая школа.

5.Установа адукацыі ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, Палажэннем аб установе агульнай сярэдняй адукацыі, Палажэннем аб парадку правядзення дзяржаўнай акрэдытацыі ўстаноў адукацыі, якім у адпаведнасці з заканадаўствам прадастаўлена права ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць і пацвярджэння дзяржаўнай акрэдытацыі іншымі актамі заканадаўства, дадзеным статутам і будуецца на спалучэнні прынцыпаў адзінаначалля і самакіравання.

6.Установа адукацыі з’яўляецца дзяржаўнай установай адукацыі, якая забяспечвае атрыманне  агульнай базавай адукацыі для падрыхтоўкі навучэнцаў, якія навучаюцца ва Установе адукацыі, да авалодвання ў будучым прафесіяй ва ўстановах адукацыі, якія забяспечваюць атрыманне сярэдняй, прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай адукацыі, а таксама праз іншыя формы прафесійнага навучання ці падрыхтоўкі іх да свядомай працоўнай дзейнасці.

7.Установа адукацыі створана ў форме ўстановы на аснове дзяржаўнай уласнасці, з’яўляецца некамерцыйнай арганізацыяй, якая фінансуецца з мясцовага бюджэту.

8.Заснавальнікам, уласнікам Установы адукацыі і ўласнікам маёмасці з’яўляецца Пухавіцкі раённы выканаўчы камітэт.

Органам дзяржаўнага кіравання, упаўнаважаным уласнікам установы адукацыі з’яўляецца ўпраўленне  па адукацыі, спорту i турызму Пухавікага раённага выканаўчага камітэта, кампетэнцыі якога прадугледжаны Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі i іншымі заканадаўчымі актамі

         9.Установа адукацыі  з’яўляецца юрыдычнай асобай, якая мае ў аператыўным кіраванні адасобленую частку дзяржаўнай уласнасці, нясе самастойна адказнасць па сваіхабавязках, ад свайго імя набывае iажыццяўляе маёмасныя i немаёмасныя правы, выконвае абавязацельствы, выступае icцoм i адказчыкам у судзе.

           Змяненні i дапаўненні ў Статут Установы адукацыі ўносяцца пасля ix зацвярджэння заснавальнікам у парадку, устаноўленым дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

10.Ліцэнзаванне дзейнасці ўстановы адукацыі, яе дзяржаўная акрэдытацыя і пацвярджэнне дзяржаўнай акрэдытацыі ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам. Віды дзейнасці, якія падлягаюць ліцэнзаванню, ажыццяўляюцца ўстановай адукацыі  пасля атрымання ліцэнзіі ў парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

         11.Установа    адукацыі    ажыццяўляе  віды  эканамічнай   дзейнасці   ў адпаведнасці з агульнадзяржаўным класіфікатарам ОКРБ 005-2011 «Віды эканамічнай дзейнасці».

        12.Установа адукацыі можа быць абмежавана ў правах толькі ў выпадках і парадку, прадугледжаных заканадаўчымі актамі.

13.Змяненні і дапаўненні ў статут установы адукацыі ўносяцца пасля іх зацвярджэння заснавальнікам у парадку, устаноўленым дзеючым заканадаўствам.

14.Ва Установе адукацыі не дапускаецца стварэнне і дзейнасць палітычных партый, іншых грамадскіх аб'яднанняў, якія маюць палітычныя мэты, а таксама стварэнне і ананімная або іншая супярэчная заканадаўству дзейнасць рэлігійных арганізацый.

        15.Установа адукацыі мае пячатку з адлюстраваннем Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь, штамп са сваёй назвай,можа мець разліковы рахунак  у банках Рэспублікі Беларусь.

 1. Тэрмін атрымання адукацыі:

пачатковай адукацыі складае чатыры гады;

агульнай базавай адукацыі складае дзевяць гадоў;

16.1. Тэрмін атрымання адукацыі асобай, якая асвойвае змест адукацыйнай праграмы спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі, залежыць ад магчымасці засваення яе зместу, а таксама ад структуры і ступені цяжару парушэння ў фізічным і (або) псіхічным развіцці такой асобы і складае для атрымання:

пачатковай адукацыі - ад чатырох да пяці гадоў

агульнай базавай адукацыі-ад дзевяці да дзесяці гадоў;

16.2.Тэрмін атрымання адукацыі асобай, якая асвойвае змест адукацыйнай праграмы спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі, для дзяцей з інтэлектуальнай недастатковасцю, залежыць ад яе пазнавальных магчымасцей і складае:

у першым аддзяленні спецыяльнай школы, спецыяльнай школы-інтэрната для навучэнцаў з інтэлектуальнай недастатковасцю – дзесяць гадоў;

у другім аддзяленні спецыяльнай школы, спецыяльнай школы – інтэрната для навучэнцаў з інтэлектуальнай недастатковасцю-дзесяць гадоў.

16.3. Тэрміны навучання і выхавання на ступенях агульнай сярэдняй адукацыі складаюць на:

I ступені пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы пачатковай адукацыі чатыры гады;

II ступені пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы базавай адукацыі пяць гадоў;

16.4.Тэрміны навучання і выхавання асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця на ступенях агульнай сярэдняй адукацыі складаюць:

на I ступені-ад чатырох да пяці гадоў;

на II ступені-пяць гадоў.

РАЗДЗЕЛ 2

ПРАДМЕТ, МЭТА I  ЗАДАЧЫ ДЗЕЙНАСЦІ

УСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ 

17.Прадметам дзейнасці ўстановы адукацыі з’яўляецца  рэалізацыя  адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі, дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі, адукацыйныя праграмы спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі, адукацыйных праграм дадатковага навучання дзяцей і моладзі, праграмы выхавання і абароны правоў і законных інтарэсаў дзяцей, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы, праграмы выхавання дзяцей, якія маюць патрэбу ў аздараўленні.

         18.Асноўнай  мэтай  дзейнасці  ўстановы адукацыі з’яўляецца  падрыхтоўка дзяцей да навучання ў школе, забеспячэнне права вучняў на атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з улікам іх індывідуальных патрэбнасцей, схільнасцей і запытаў, інклюзія ў адукацыі, якая забяспечвае роўны доступ да атрымання адукацыі для ўсіх навучэнцаў з улікам разнастайнасці індывідуальных адукацыйных патрэб і індывідуальных магчымасцей кожнага навучэнца (адоранага, таленавітага вучня, індывідуальныя патрэбы якога абумоўлены яго жыццёвай сітуацыяй, станам здароўя, іншымі абставінамі); абавязковасць агульнай сярэдняй адукацыі; інтэграцыя ў сусветную адукацыйную прастору пры захаванні і развіцці традыцый нацыянальнай сістэмы адукацыі; забеспячэнне ўключэння ў змест адукацыйных праграм асноў ведаў у галіне аховы навакольнага асяроддзя і прыродакарыстання, бяспекі жыццядзейнасці; падтрымка і развіццё адукацыі з улікам задач ўстойлівага сацыяльна-эканамічнага развіцця дзяржавы; дзяржаўна-грамадскага характару кіравання адукацыяй; свецкага характару адукацыі, стварэнне спецыальных умоў для развіцця творчага, інтэлектуальнага патэнцыялу навучэнцаў, іх свядомага прафесійнага самавызначэння, далейшай адукацыі і працоўнай дзейнасці.

 1. Асноўнымі задачамі ўстановы адукацыі з’яўляюцца:

         забеспячэнне якасці адукацыі;

стварэнне бяспечных умоў, здароўезберагальнага асяроддзя для выхавання фізічна здаровай, адукаванай асобы, для яе паспяховай сацыялізацыі, для фарміравання маральнай, эстэтычнай і экалагічнай культуры навучэнцаў;

стварэнне неабходных умоў для арганізацыі харчавання навучэнцаў;

павышэнне прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў па пытаннях сучаснага зместу адукацыі;

забеспячэнне выхаванцаў першаснымі кампетэнцыямі для далейшага іх  навучання;

забеспячэнне атрымання навучэнцамі  базавай адукацыі, а таксама                                                         

неабходных кампетэнцый для выбару будучай прафесіі;

падрыхтоўка навучэнцаў да паступлення ва ўстановы, якія забяспечваюць атрыманне прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі;

 развіццё асобы навучэнцаў, развіццё  іх  здольнасцей  і схільнасцей,    фарміраванне    навуковага    светапогляду;

          фарміраванне грамадзянскасці, патрыятызму і нацыянальнай самасвядомасці на аснове дзяржаўнай ідэалогіі ;

          падрыхтоўка да самастойнага жыцця і працы;

          авалодванне каштоўнасцямі і навыкамі здаровага ладу жыцця;

          фарміраванне культуры сямейных зносін.

         20.Установа адукацыі ў пытаннях выхавання на падставе пісьмовых заяў навучэнцаў (законных прадстаўнікоў непаўналетніх навучэнцаў) у пазавучэбны час можа ўзаемадзейнічаць з зарэгістраванымі рэлігійнымі арганізацыямі з улікам іх уплыву на фарміраванне духоўных, культурных і дзяржаўных традыцый беларускага народа. 

РАЗДЗЕЛ  3

  ПАРАДАК ФАРМІРАВАННЯ СТРУКТУРЫ І

ШТАТНАГА РАСКЛАДУ ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ 

21.Структурным падраздзяленнем установы адукацыі з’яўляецца інтаграваная бібліятэка. Для арганізацыі выхаваўчага працэсу пры рэалізацыі праграмы выхавання дзяцей, якія маюць патрэбнасць у аздараўленні, у перыяд канікул можа быць створаны лагер як структурнае падраздзяленне.

22.Бібліятэка ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасці з Палажэннем аб бібліятэцы агульнаадукацыйных школ Рэспублікі Беларусь (Загад Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 27.12.1999 №768 «Аб зацвярджэнні Палажэння аб бібліятэцы агульнаадукацыйнай школы Рэспублікі Беларусь і Тыповых правіл карыстання школьнай бібліятэкай у Рэспубліцы Беларусь»), Артыкулам 18 («Бібліятэчнае справа») Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб культуры, ажыццяўляе інфармацыйнае суправаджэнне адукацыйнага працэсу, забяспечвае права яго ўдзельнікаў на бясплатнае карыстанне бібліятэчна-інфармацыйнымі рэсурсамі, з’яўляецца цэнтрам распаўсюджвання ведаў, духоўных і інтэлектуальных зносін, павышэння кваліфікацыі работнікаў установы адукацыі.

Бібліятэка ў сваей дзейнасці кіруецца Законам Рэспублікі Беларусь «Аб бібліятэчнай справе ў Рэспубліцы Беларусь», другімі нарматыўнымі і прававымі актамі Рэспублікі Беларусь па бібліятэчнай справе, распарадчымі актамі галоўнага ўпраўлення  агульнай сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, дадзеным статутам.

23.У выпадку неабходнасці па ўзгадненні з заснавальнікам і ўпраўленнем па адукацыі, спорту і турызму Пухавіцкага раённага выканаўчага камітэта ва ўстанове адукацыі могуць быць створаны іншыя структурныя падраздзяленні, фарміраванне якіх ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам і дадзеным статутам.

24.Супрацоўнікамі ўстановы адукацыі з’яўляюцца педагагічныя і іншыя работнікі. Да іншых работнікаў адносяцца асобы, якія ажыццяўляюць адміністрацыйна-гаспадарчыя і дапаможныя  функцыі.

25.Сацыяльна-педагагічнае і псіхалагічнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу ва ўстанове адукацыі ажыццяўляюць педагог сацыяльны, а таксама па рашэнні дырэктара ажыццяўляюць іншыя спецыялісты ўстановы адукацыі, якія прымаюць непасрэдны ўдзел у выхаванні навучэнцаў і якія маюць псіхалагічную, педагагічную, сацыяльна-педагагічную адукацыю або якія прайшлі адпаведную перападрыхтоўку, пацверджаную дакументам аб адукацыі.

Педагог сацыяльны і педагог-арганізатар ажыццяўляюць сваю дзейнасць у парадку, вызначаным Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

26.У мэтах аказання садзейнічання ў арганізацыі дзейнасці па пытаннях прафілактыкі безнагляднасці і правапарушэнняў непаўналетніх, а таксама ў арганізацыі кантролю за ажыццяўленнем выхаваўчай і прафілактычнай работы ва ўстанове адукацыі ствараецца савет па прафілактыцы безнагляднасці і правапарушэнняў непаўналетніх.

Парадак стварэння ва ўстанове адукацыі савета па прафілактыцы безнагляднасці і правапарушэнняў непаўналетніх, яго задачы і функцыі, а таксама парадак арганізацыі яго працы вызначаюцца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

27.Працоўныя адносіны работнікаў ва ўстанове адукацыі, уключаючы пытанні прыёму, пераводу і звальнення, рэжыму работы і адпачынку, умоў працы, гарантый і кампенсацый, рэгулююцца кантрактамі (працоўнымі дагаворамі), якія заключаюцца ў адпаведнасці з працоўным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, калектыўным дагаворам, правіламі ўнутранага працоўнага распарадку ўстановы адукацыі.  

28.Штатны расклад установы адукацыі сумесна з дзяржаўнай установай «Пухавіцкі раённы цэнтр па забеспячэнні дзейнасці бюджэтных арганізацый» і распрацоўваецца і зацвярджаецца кіраўніком установы адукацыі на падставе тыпавых штатаў і нарматываў колькасці работнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджаных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, у межах сродкаў, выдзеленых на аплату працы, і ўзгадняецца з начальнікам упраўлення па адукацыі, спорту і турызму Пухавіцкага раённага выканаўчага камітэта, фінансавым аддзелам Пухавіцкага раённага выканаўчага камітэта.

 1. Аплата працы работнікаў установы адукацыі ажыццяўляецца ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам, дзеючым ва ўстанове адукацыі

калектыўным дагаворам, палажэннямі аб прэміраванні, аб парадку і ўмовах устанаўлення надбавак стымулюючага характару.

30.Прыём, перавод, звальненне работнікаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, на падставе заключанага ў пісьмовай форме кантракта (працоўнага дагавора) і афармляецца загадам кіраўніка ўстановы адукацыі.

31.Камплектаванне педагагічнымі кадрамі на вакантныя месцы ажыццяўляецца з ліку асоб, якія маюць адпаведную адукацыю, прафесійна-педагагічную падрыхтоўку, якія адпавядаюць патрабаванням кваліфікацыйнай характарыстыкі і  якія валодаюць адпаведнымі маральнымі якасцямі.

32.Педагагічную дзейнасць не могуць ажыццяўляць асобы:

32.1.пазбаўленыя права займацца педагагічнай дзейнасцю;

32.2.якія мелі судзімасць;

32.3.прызнаныя недзеяздольнымі і абмежавана дзеяздольнымі;

32.4.якія не маюць права займацца педагагічнай дзейнасцю ў выпадках, прадугледжаных заканадаўчымі актамі.

33.Пры ўзнікненні ў перыяд ажыццяўлення педагагічнай дзейнасці абставін, якія перашкаджаюць яе ажыццяўленню і прадугледжаны пунктам 32 Статута, ажыццяўленне педагагічнай дзейнасці спыняецца ў адпаведнасці з заканадаўствам.

34.Атэстацыя педагагічных работнікаў установы адукацыі ажыццяўляецца ў парадку, які вызначаецца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

РАЗДЗЕЛ 4

АРГАНІЗАЦЫЯ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ ВА ЎСТАНОВЕ АДУКАЦЫІ, ЗАБЕСПЯЧЭННЕ АХОВЫ ЖЫЦЦЯ І ЗДАРОЎЯ НАВУЧЭНЦАЎ І ВЫХАВАНЦАЎ 

35.Адукацыйны працэс ва ўстанове адукацыі арганізуецца на аснове:

         прынцыпаў дзяржаўнай палітыкі ў сферы адукацыі і культуры;

адукацыйных стандартаў;

педагагічна абгрунтаванага выбару формаў, метадаў і сродкаў навучання і выхавання;

культурных традыцый і каштоўнасцяў беларускага народа, дасягненняў сусветнай культуры;

 сучасных адукацыйных і інфармацыйных тэхналогій.

         36.Правам на адукацыю ва ўстанове адукацыі карыстаюцца ўсе грамадзяне Рэспублікі Беларусь, замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць на тэрыторыі краіны ў адпаведнасці з заканадаўствам.

 1. Установа адукацыі забяспечвае  атрыманне   базавай адукацыі.
 2. Форма атрымання адукацыі ва ўстанове адукацыі – вочная.

          39.Адукацыйны працэс пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай базавай адукацыі арганізаваны:

39.1. ва Установе адукацыі;

         39.2. можа быць арганізаваны дома.

 1. Арганізацыя адукацыйнага працэсу пры рэалізацыі адпаведных адукацыйных праграм ажыццяўляецца ўадпаведнасці зКодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, Палажэннем аб установе агульнай сярэдняй адукацыі, вучэбна-праграмнай дакументацыяй адпаведных адукацыйных праграм і ўключае ў сябе тэарэтычнае і практычнае навучанне, выхаваўчую работу, атэстацыю вучняў.

         41.Навучанне ва ўстанове адукацыі ажыццяўляецца на   беларускай  мове.         

         42.Вывучэнне беларускай, рускай і  замежнай   мовы (англійскай) ва ўстанове адукацыі з’яўляецца абавязковым, за  выключэннем асобных катэгорый дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

43.Катэгорыі асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця і парадак вывучэння імі моў вызначаюцца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Ад вывучэння беларускай ці рускай мовы могуць быць вызвалены замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія часова знаходзяцца або часова пражываюць у Рэспубліцы Беларусь. Парадак вывучэння беларускай і рускай моў замежнымі грамадзянамі і асобамі без грамадзянства, якія часова знаходзяцца або часова пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, вызначаецца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

44.Вядзенне дакументацыі, афармленне нагляднай агітацыі, інфармацыйных стэндаў, справаздачнасці можа ажыццяўляцца на дзвюх дзяржаўных мовах - беларускай і рускай.

45.Адукацыйная праграма агульнай сярэдняй адукацыі, адукацыйная праграма спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі, адукацыйная праграма спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі для асоб з інтэлектуальнай недастатковасцю рэалізуецца ў вочнай (дзённай) форме атрымання адукацыі.

 Засваенне зместу адукацыйнай праграмы агульнай сярэдняй адукацыі з'яўляецца абавязковай.

46.Адукацыйны працэс пры рэалізацыі адукацыйных праграм базавай адукацыі ажыццяўляецца ў класах. Класы дзеляцца на групы ў выпадках і парадку, вызначаных Палажэннем аб установе агульнай сярэдняй адукацыі, і ў адпаведнасці з вучэбным планам установы адукацыі на бягучы навучальны год.

Напаўняльнасць класаў і груп устанаўліваецца ў адпаведнасці з заканадаўствам.

47.Арганізацыя  адукацыйнага працэсу ва ўстанове адукацыі ажыццяўляецца ў адпаведнасці з адукацыйнымі  стандартамі,  а  таксама  

вучэбным планам і  вучэбнымі праграмамі, зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

 1. Кожны год на аснове Тыпавога  вучэбнага  плана агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджанага Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, установа адукацыі распрацоўвае вучэбны план, які зацвярджаецца дырэктарам па ўзгадненні з упраўленнем па адукацыі, спорту і турызму Пухавіцкага раённага выканаўчага камітэта.

Вучэбны план установы адукацыі ўключае ў сябе пералік вучэбных прадметаў, якія вывучаюцца на базавым узроўні, колькасць гадзін на тыдзень на вывучэнне кожнага з вучэбных прадметаў, а таксама факультатыўныя заняткі (у тым ліку стымулюючыя і падтрымліваючыя).

49.Адукацыйны працэс пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі арганізуецца па навучальных гадах. Навучальны год дзеліцца на чвэрці. Пачатак і заканчэнне чвэрцяў, канікул вызначаецца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

50.Працягласць навучальнага года ўстанаўліваецца з 1 верасня па 31 жніўня. Вучэбныя заняткі праводзяцца з 1 верасня па 31 мая ўключна, а для вучняў IX класа – з 1 верасня па 25 мая. Калі ўказаныя даты прыходзяцца на нерабочы дзень, то пачатак (завяршэнне) навучальнага года пераносіцца на наступны (папярэдні) рабочы дзень.

         51.Для навучэнцаў устанаўліваюцца канікулы на працягу навучальнага года і летнія канікулы.

         52.Агульная працягласць канікул на працягу навучальнага года павінна быць не менш за 30 каляндарных дзён, для навучэнцаў І і ІІ класаў – не менш за 37 каляндарных дзён.

Працягласць летніх канікул павінна быць  не менш  за 12 каляндарных тыдняў, а для навучэнцаў ІХ класаў – не менш за 10 каляндарных тыдняў.

53.Адукацыйны  працэс  пры   навучанні   і   выхаванні   на  І і   ІІ   ступенях агульнай сярэдняй адукацыі арганізуецца ў рэжыме шасцідзённага школьнага тыдня, уключаючы пяцідзённы вучэбны тыдзень і адзін дзень тыдня для правядзення з навучэнцамі спартыўна-масавых, фізкультурна-аздараўленчых, іншых выхаваўчых мерапрыемст-ваў, арганізацыі працоўнага навучання.

54.Вывучэнне  вучэбных прадметаў  пры  засваенні  зместу  адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляецца на базавым узроўні.

Базавы ўзровень  вывучэння вучэбнага прадмета – вывучэнне зместу

адпаведнага вучэбнага прадмета, які з’яўляецца абавязковым пры засваенні вучэбнай праграмы па гэтым вучэбным прадмеце.

55.Навучэнцы, з улікам меркавання іх законных прадстаўнікоў, зыходзячы са схільнасцей, пажаданняў і стану здароўя, вывучаюць асобныя вучэбныя прадметы на павышаным узроўні на факультатыўных занятках у межах колькасці вучэбных гадзін на правядзенне факультатыў-

ных заняткаў, устаноўленай вучэбным планам установы адукацыі.

         56.Факультатыўныя заняткі арганізуюцца па прыродазнаўчым, матэматычным, гуманітарным, грамадазнаўчым, экалагічным, ваенна-патрыятычным, музычным, харэаграфічным, мастацкім, спартыўным i іншых накірунках.

Факультатыўныя заняткі праводзяцца пасля завяршэння ўрокаў. Факультатыўныя заняткі ў V-IX класах па запыту законных прадстаўнікоў навучэнцаў могуць праводзіцца ў шосты школьны дзень.

         Склад груп для правядзення факультатыўных заняткаў пры рэалізацыі праграм агульнай сярэдняй адукацыі зацвярджаецца  загадам дырэктара.

57.Асноўнай    формай     арганізацыі    адукацыйнага     працэсу    пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі з’яўляецца вучэбны занятак: урок, назіранне, экскурсія і іншы занятак. Дадаткова праводзяцца факультатыўныя, стымулюючыя, падтрымліваючыя заняткі, кансультацыі,  працоўная практыка, грамадска карысная праца.

Вучэбныя заняткі пры рэалізацыі праграм агульнай сярэдняй адукацыі праводзяцца ў адну змену ў адпаведнасці з патрабаваннямі санітарных норм, правіл і гігіенічных нарматываў.

         Працягласць урока ў І класе – 35 хвілін,  у ІІ—ХІ  класах – 45 хвілін.

         Штодзённая колькасць вучэбных заняткаў вызначаецца раскладам заняткаў,  які зацвярджаецца кіраўніком установы адукацыі.

Працягласць перапынкаў устанаўліваецца зыходзячы з канкрэтных умоў работы, неабходнасці забеспячэння арганізацыі харчавання, адпачынку вучняў у адпаведнасці з патрабаваннямі санітарных норм, правіл і гігіенічных нарматываў.

57.Пры арганізацыі адукацыйнага працэсу ва ўстанове адукацыі выкарыстоўваюцца падручнікі і вучэбныя дапаможнікі для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, якія рэкамендаваны да выкарыстання ў адукацыйным працэсе Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

 58.Факультатыўныя  заняткі – заняткі,  накіраваныя   на   павышэнне ў вучняў цікавасці да вывучаемых вучэбных прадметаў, паглыбленне іх зместу, актывізацыю пазнаваўчай дзейнасці, інтэлектуальнае, маральнае і фізічнае развіццё, падрыхтоўку да самастойнага жыццёвага выбару, пачатку працоўнай дзейнасці і прадаўжэнне адукацыі.

Стымулюючыя заняткі – заняткі,  накіраваныя  на  развіццё  творчых

здольнасцей адораных і таленавітых навучэнцаў.

Падтрымліваючыя заняткі– заняткі,  накіраваныя на пераадольванне

цяжкасцей у вывучэнні вучэбных прадметаў (асобных тэм вучэбных  

праграм па вучэбных прадметах) навучэнцамі, якія атрымліваюць агульную базавую адукацыю ў вочнай форме атрымання адукацыі.

Грамадска карысная праца – заняткі, накіраваныя  на  фарміраванне  ў навучэнцаў працоўных уменняў і навыкаў.

59.Максімальная дапушчальная тыднёвая вучэбная нагрузка вучняў устанаўліваецца вучэбным планам агульнай сярэдняй адукацыі.

60.Адукацыйны працэс   пры    рэалізацыі    адукацыйных   праграм агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляецца ў класах, у тым ліку і класах інтэграванага навучання і выхавання, і індывідуальна.

Класы інтэграванага навучання і выхавання – класы, якія ствараюцца  на І і ІІ ступенях агульнай сярэдняй адукацыі, у якіх рэалізуюцца праграмы агульнай базавай адукацыі і адукацыйныя праграмы спецыяльнай адукацыі.

61.Ва ўстанове адукацыі, якая рэалізуе адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі, для навучэнцаў I-IV класаў можа адкрывацца група падоўжанага дня. Залічэнне навучэнцаў у групу падоўжанага дня і адлічэнне з групы падоўжанага дня ажыццяўляецца загадам кіраўніка Установы адукацыі на падставе заяў законных прадстаўнікоў вучняў.

Група падоўжанага дня функцыянуе ў адпаведнасці з рэжымам работы групы падоўжанага дня, які разглядаецца педагагічным саветам  

Установы адукацыі і зацвярджаецца кіраўніком Установы адукацыі.

         Працягласць работы групы падоўжанага дня складае не менш 3 гадзін.

62.Для навучэнцаў, якія па медыцынскіх паказчыках часова ці пастаянна не могуць наведваць  вучэбныя заняткі ва ўстанове адукацыі, ствараюцца ўмовы для атрымання агульнай базавай адукацыі на даму.

Рашэнне аб атрыманні агульнай сярэдняй адукацыі на даму прымаецца ўпраўленнем па адукацыі, спорту і турызму  Пухавіцкага раённага выканаўчага камітэта на падставе заявы навучэнца (законнага прадстаўніка непаўналетняга вучня) і заключэння ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі.

Пералік медыцынскіх паказчыкаў для навучання і выхавання на даму вызначаецца Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, парадак атрымання агульнай сярэдняй адукацыі дома вызначаецца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

63.Прыём асоб для атрымання агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляецца на падставе яго заявы пры прад'яўленні ім пасведчання аб нараджэнні або дакумента, які сведчыць асобу, медыцынскай даведкі аб стане здароўя, заключэння дзяржаўнага цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі (для асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця).  

64.Навучэнцы пры засваенні зместу адукацыйных праграм праходзяць бягучую, прамежкавую і выніковую атэстацыю па вучэбных прадметах. Выніковая атэстацыя праводзіцца па вучэбных прадметах па завяршэнні вучэбных заняткаў у навучальным годзе, навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Выніковая атэстацыя па завяршэнні навучальных заняткаў у навучальным годзе праводзіцца па выніках прамежкавай атэстацыі. Выніковая атэстацыя па завяршэнні навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі праводзіцца па выніках атэстацыі па завяршэнні вучэбных заняткаў у навучальным годзе і выніковых выпрабаванняў па асобных вучэбных прадметах. Навучэнцы па медыцынскіх паказчыках могуць быць вызваленыя ад выніковых выпрабаванняў па завяршэнні навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Пералік захворванняў, якія з'яўляюцца медыцынскім падставай для вызвалення навучэнцаў ад выніковых выпрабаванняў па завяршэнні навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі, вызначаюцца Міністэрствам аховы здароўя. Навучэнцы могуць быць вызваленыя ад выніковых выпрабаванняў па завяршэнні навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі па іншых падставах. Іншыя падставы для вызвалення навучэнцаў ад выніковых іспытаў устанаўліваюцца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

65.Парадак правядзення выніковай атэстацыі навучэнцаў, вызвале-

ных ад выніковых выпрабаванняў, вызначаецца Правіламі правядзення атэстацыі навучэнцаў пры засваенні зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі. Навучэнцам, якія маюць станоўчыя вынікі выніковай атэстацыі па завяршэнні вучэбных заняткаў у навучальным годзе, якія не згодны з гадавой адзнакай, даецца права на перагляд гэтай гадавой адзнакі, але не больш чым па двух вучэбных прадметах. Выніковая атэстацыя па вучэбных прадметах, па якіх праводзяцца выніковыя выпрабаванні па завяршэнні навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі, ажыццяўляецца экзаменацыйнымі камісіямі. Вынікі атэстацыі навучэнцаў заносяцца ў пратакол выніковага

выпрабавання, класны журнал, дзённік навучэнца і асабістую картку навучэнца. Пры правядзенні прамежкавай і выніковай атэстацыі ажыццяўляецца ацэнка паводзін  вучняў,  якая выражаецца наступнымі характарыстыкамі: «прыкладныя», «здавальняючыя», «нездавальняючыя».

66.Пасведчанне аб агульнай базавай адукацыі (пасведчанне аб агульнай базавай адукацыі з адзнакай) выдаецца навучэнцам, якія засвоілі змест адукацыйнай праграмы базавай адукацыі. Рашэнне аб узнагароджанні навучэнцаў пахвальным лістом за асаблівыя поспехі ў вывучэнні асобных прадметаў прымаецца кіраўніком Установы адукацыі.

67.Даведка аб навучанні выдаецца навучэнцам, якія не завяршылі засваенне зместу адукацыйных праграм.

68.Пасведчанне аб спецыяльнай адукацыі выдаецца навучэнцам, якія засвоілі змест адукацыйнай праграмы спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі для асоб з інтэлектуальнай недастатковасцю.

69.У III-IX класах вучні вядуць дзённікі, узоры якіх штогод зацвярджаюцца і рэкамендуюцца да выкарыстання Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, дзе выстаўляюцца бягучыя, прамежкавыя, гадавыя адзнакі, указваюцца заўвагі і рэкамендацыі  педагогаў, дырэктара, яго намеснікаў.

70.У першым-другім класах выкарыстоўваецца якасная ацэнка вынікаў засваення навучальнай праграмы. У наступных класах веды ацэньваюцца баламі. Прамежкавыя адзнакі выстаўляюцца настаўнікамі па тэмах, за чвэрці. У канцы навучальнага года з улікам прамежкавых адзнак, а ў 9 класе – выпускных экзаменаў, выстаўляюцца выніковыя адзнакі. У выніку нязгоды навучэнца  ці яго бацькоў з адзнакай даецца магчымасць здаць экзамен па адпаведным прадмеце камісіі, створанай педагагічным саветам установы адукацыі або ўпраўленнем па адукацыі, спорту і турызму  Пухавіцкага раённага выканаўчага камітэта.

71.Навукова-метадычнае забеспячэнне агульнай сярэдняй адукацыі ўключае ў сябе:

вучэбна-праграмную дакументацыю адукацыйных праграм агульнай

сярэдняй адукацыі;

праграмна-планавальную дакументацыю выхавання;

вучэбна-метадычную дакументацыю;

навучальныя і іншыя выданні;

кантрольна-вымяральныя матэрыялы;

інфармацыйна-аналітычныя матэрыялы;

метадычныя ўказанні па распрацоўцы вучэбна-праграмнай дакументацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі.

72.Вучэбна-праграмная дакументацыя адукацыйнай праграмы агульнай сярэдняй адукацыі ўключае ў сябе навучальныя планы і вучэбную праграму агульнай сярэдняй адукацыі.

Навучальныя планы падпадзяляюцца на:

Вучэбны план базавай адукацыі;

         Вучэбны план спецыяльнай адукацыі.

         73.Установа адукацыі забяспечвае ахову здароўя вучняў.

Медыцынскае абслугоўванне вучняў ва ўстанове адукацыі ажыццяўляецца медыцынскім персаналам устаноў аховы здароўя «Мар'інагорская раённая бальніца» і «Навапольскі фельчарска-акушэрскі пункт». Медыцынскае абслугоўванне вучняў ажыццяўляецца медыцынскім работнікам, замацаваным за ўстановай адукацыі, які сумесна з кіраўніцтвам установы адукацыі нясе адказнасць за здароўе і фізічнае развіццё дзяцей, правядзенне лячэбна-прафілактычных мерапрыемстваў, выкананне санітарна-гігіенічных норм.

74.Установа адукацыі стварае неабходныя ўмовы для харчавання навучэнцаў. Арганізацыя харчавання навучэнцаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам. Харчаванне арганізуецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі санітарных нормаў, правілаў і гігіенічных нарматываў па ўстаноўленых нормах харчавання і грашовых нормах выдаткаў на харчаванне для адпаведных катэгорый навучэнцаў. Пры неабходнасці арганізуецца дыетычнае (зберагальнае) харчаванне. Нормы харчавання, грашовыя нормы выдаткаў на харчаванне зацвярджаюцца Урадам Рэспублікі Беларусь або ўпаўнаважаным ім органам.

Навучэнцы забяспечваюцца харчаваннем за кошт бюджэтных сродкаў. Грамадскі кантроль за арганізацыяй харчавання ажыццяўляе Савет па харчаванні.

75.Выхаванне ва ўстанове адукацыі ажыццяўляецца ў працэсе правядзення вучэбных заняткаў і ў пазаўрочны час. Выхаванне ў класах ажыццяўляе педагагічны работнік, які выконвае абавязкі класнага кіраўніка.

76.Асноўнымі напрамкамі выхаваўчай работы ва ўстанове адукацыі з'яўляюцца:  

грамадзянскае і патрыятычнае выхаванне, накіраванае на фарміраванне ў навучэнцаў актыўнай грамадзянскай пазіцыі, патрыятызму, прававой, палітычнай і інфармацыйнай культуры;

ідэалагічнае выхаванне, накіраванае на фарміраванне ў навучэнцаў ведаў асноў ідэалогіі беларускай дзяржавы, прывіццё падрастаючаму пакаленню асноўных каштоўнасцяў, ідэй, перакананняў, якія адлюстроўваюць сутнасць беларускай дзяржаўнасці;

маральнае выхаванне, накіраванае на далучэнне вучняў да агульначалавечых і нацыянальных каштоўнасцей;

эстэтычнае выхаванне, накіраванае на фарміраванне ў навучэнцаў эстэтычнага густу, развіццё пачуцця прыгожага;

выхаванне культуры самапазнання і самарэгуляцыі асобы,

накіраванае на фарміраванне ў навучэнца патрэбы ў самаразвіцці і сацыяльным узаемадзеянні;

выхаванне культуры здаровага ладу жыцця, накіраванае на фарміраванне ў навучэнца навыкаў здаровага ладу жыцця, усведамленне значнасці здароўя як каштоўнасці, фізічнае ўдасканаленне;

 гендарнае выхаванне, накіраванае на фарміраванне ў навучэнца ўяўленняў аб ролі і жыццёвым прызначэнні мужчын і жанчын у сучасным грамадстве;

 сямейнае выхаванне, накіраванае на фарміраванне ў навучэнца каштоўнасных адносін да сям'і і выхавання дзяцей;

 працоўнае і прафесійнае выхаванне, накіраванае на разуменне навучэнцам працы як асобаснай і сацыяльнай каштоўнасці, усведамленне прафесійнага выбару, сацыяльнай значнасці прафесійнай дзейнасці;

экалагічнае выхаванне, накіраванае на фарміраванне ў навучэнца каштоўнасных адносін да прыроды;

выхаванне культуры бяспечнай жыццядзейнасці, накіраванае на фарміраванне ў навучэнца бяспечных паводзін у сацыяльнай і прафесійнай дзейнасці, паўсядзённым жыцці;

 выхаванне культуры побыту і вольнага часу, накіраванае на фарміраванне ў навучэнца каштоўнасных адносін да матэрыяльнага асяроддзя, умення мэтазгодна і эфектыўна выкарыстоўваць вольны час.

77.Установа адукацыі пры арганізацыі выхаваўчага працэсу выкарыстоўвае актыўныя формы работы з навучэнцамі і бацькамі, у тым ліку інтэлектуальныя конкурсы, канферэнцыі, выставы творчасці навучэнцаў, гульнёвыя праграмы, спартыўна-аздараўленчыя гульні і іншыя.

78.Установа адукацыі ўзаемадзейнічае з грамадскімі аб'яднаннямі             «Белая Русь», «Беларуская рэспубліканская піянерская арганізацыя», «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі», «АСВОД» і «ДТСААФ».

79.Неабгрунтаванае вызваленне навучэнцаў ад вучэбных заняткаў ва ўстанове адукацыі забаронена.

80.Курэнне, распіццё спіртных напояў, слабаалкагольных напояў, ужыванне наркатычных сродкаў, псіхатропных, таксічных і іншых адурманьваючых рэчываў на тэрыторыі ўстановы адукацыі забаронена.

РАЗДЗЕЛ 5

СІСТЭМА І АДУКАЦЫЙНЫЯ ПРАГРАМЫ ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ

81.Базавая    адукацыя – ІІ ступень агульнай сярэдняй  адукацыі, накіраваная на духоўна-маральнае і фізічнае развіццё асобы навучэнца, падрыхтоўку яго да паўнацэннага жыцця ў грамадстве, авалодванне навучэнцамі асновамі навук, дзяржаўнымі мовамі Рэспублікі Беларусь, навыкамі разумовай і фізічнай працы, фарміраванне маральных перакананняў, культуры паводзін, эстэтычнага густу і здаровага ладу жыцця, гатоўнасці да самастойнага жыццёвага выбару, пачатку працоўнай дзейнасці і працягу адукацыі.

 1. Адукацыйныя праграмы ўстановы адукацыі падраздзяляюцца на:

82.1.адукацыйную праграму пачатковай адукацыі;

82.2.адукацыйную праграму базавай адукацыі;

          83.Праграма выхаваўчай работы распрацоўваецца ва ўстанове адукацыі на падставе адпаведнай комплекснай праграмы выхавання дзяцей і моладзі, на падставе Канцэпцыі бесперапыннага выхавання дзяцей  і навучэнцкай моладзі і Праграмы бесперапыннага выхавання дзяцей і навучэнцкай моладзі, вызначае мэты, задачы, асноўныя накірункі, формы і метады выхавання навучэнцаў з улікам асаблівасцей,патрэбнас-

цей і інтарэсаў вучняў ва ўстанове адукацыі і зацвярджаецца кіраўніком установы адукацыі.

84.Ва ўстанове адукацыі рэалізуецца  праграма выхавання і абароны правоў і законных інтарэсаў дзяцей, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы,праграма індывідуальнай прафілактычнай работы, а таксама можа рэалізоўвацца адукацыйная праграма спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі, адукацыйная праграма спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі для асоб з інтэлектуальнай недастатковасцю.

РАЗДЗЕЛ  6

 ПРАВЫ, АБАВЯЗКІ І АДКАЗНАСЦЬ ЎДЗЕЛЬНІКАЎ

АДУКАЦЫЙНАГА  ПРАЦЭСУ

85.Установа адукацыі самастойная ў ажыццяўленні адукацыйнай дзейнасці, дзейнасці па навукова-метадычным забеспячэнні ўстановы адукацыі, падборы і расстаноўцы кадраў і іншай дзейнасці ў межах, устаноўленых заканадаўствам.

 1. Установа адукацыі ў адпаведнасці з заканадаўствам мае права:

86.1. ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць;

86.2. фарміраваць структуру і штатны расклад установы адукацыі;

86.3. ажыццяўляць дзейнасць, якая прыносіць даходы;

86.4. удзельнічаць у навуковай, эксперыментальнай і інавацыйнай дзейнасці, дзейнасці па навукова-метадычным забеспячэнні адукацыі;

86.5. ажыццяўляць праверку сапраўднасці дакументаў аб адукацыі пры прыёме асоб для атрымання адукацыі і пры наяўнасці сумненняў у іх сапраўднасці шляхам накіравання запытаў у Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь аб пацвярджэнні факта іх выдачы;

86.6. уваходзіць у склад асацыяцый (саюзаў) і іншых аб’яднанняў некамерцыйных арганізацый;

86.7. ажыццяўляць міжнароднае супрацоўніцтва ў сферы адукацыі.

87.Установа адукацыі абавязана забяспечваць:

87.1. якасць адукацыі;

87.2. падбор, прыём на работу і расстаноўку кадраў, павышэнне іх кваліфікацыі;

87.3. распрацоўку і зацвярджэнне ва ўстаноўленным парадку структурных элементаў вучэбна-метадычнага забеспячэння адпаведнай адукацыі, яго ўдасканаленне;

87.4. матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу ў адпаведнасці з устаноўленымі санітарнымі нормамі, правіламі і гігіенічнымі нарматывамі;

87.5.стварэнне бяспечных умоў пры арганізацыі адукацыйнага працэсу;

87.6. распрацоўку і прыняцце правіл унутранага распарадку для  

 навучэнцаў, правіл унутранага працоўнага распарадку ўстановы адукацыі;

87.7.маральнае і матэрыяльнае стымуляванне навучэнцаў, педагагічных і іншых работнікаў установы адукацыі;

87.8.меры сацыяльнай абароны  навучэнцаў;

87.9.стварэнне неабходных умоў для арганізацыі харчавання і медыцынскай дапамогі навучэнцам;

87.10.патранат асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця на працягу двух гадоў пасля атрымання адукацыі ў дадзенай установе адукацыі ў адпаведнасці з Палажэннем аб патранаце асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, які зацвярджаецца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь;

87.11.садзейнічанне ўпаўнаважаным дзяржаўным органам у правядзенні кантролю за забеспячэннем якасці адукацыі.

         88.Установа адукацыі  нясе  адказнасць за:

неадпаведнасць якасці прадастаўленай адукацыі ўстаноўленым патрабаванням;

дзеянні, якія пацягнулі парушэнне нормаў па ахове здароўя і бяспекі жыцця ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу, нормаў і правілаў аховы навакольнага асяроддзя падчас адукацыйнага працэсу;

невыкананне патрабаванняў санітарных нормаў, правілаў, гігіенічных нарматываў;

неабгрунтаванае вызваленне навучэнцаў ад вучэбных заняткаў;

парушэнне правоў і свабод вучняў і работнікаў установы адукацыі;

іншую адказнасць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

89.Удзельнікамі адукацыйнага працэсу ва ўстанове адукацыі з’яўляюцца навучэнцы, якія асвойваюць змест адукацыйных праграм агульнай базавай адукацыі, законныя прадстаўнікі непаўналетніх навучэнцаў,  педагагічныя   работнікі.

90.Навучэнцы ў адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі і іншымі актамі заканадаўства маюць права на:

90.1.атрыманне адукацыі ў адпаведнасці з адукацыйнымі праграмамі;

90.2.перавод у іншую ўстанову адукацыі;

90.3.навучанне па індывідуальным плане ў межах зместу адукацыйнай праграмы;

90.4. стварэнне спецыяльных умоў для атрымання адукацыі з улікам асаблівасцей іх псіхафізічнага развіцця;

90.5.ахову жыцця і здароўя ў час адукацыйнага працэсу, забеспячэнне харчаваннем, падвоз да ўстановы адукацыі.

90.6.бясплатнае псіхолага-медыка-педагагічнае абследаванне ў дзяржаўных цэнтрах карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі;

90.7. бясплатную карэкцыю фізічных і (ці) псіхічных парушэнняў у дзяржаўных установах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы спецыяльнай адукацыі;

90.8. карыстанне падручнікамі і вучэбнымі дапаможнікамі;

90.9. канікулы;

90.10. атрыманне платных паслуг у галіне адукацыі;

90.11.бясплатнае карыстанне рэсурсамі бібліятэкі, медыятэкі, вучэбнай, вытворчай, культурна-спартыўнай базай установы адукацыі;

90.12. атрыманне сацыяльна-педагагічнай і псіхалагічнай дапамогі з боку спецыялістаў установы адукацыі і іншых дзяржаўных устаноў;

90.13.заахвочванне за поспехі ў вучэбнай, спартыўна-масавай, грамадскай, навуковай, эксперыментальнай, інавацыйнай дзейнасці, а таксама ў адукацыйных мерапрыемствах;

90.14.удзел у кіраванні ўстановай адукацыі праз органы самакіравання;

90.15. удзел у алімпіядах, конкурсах, турнірах, фестывалях, канферэнцыях і іншых адукацыйных мерапрыемствах, спартыўна-масавай, грамадскай, навуковай, навукова-тэхнічнай, эксперыментальнай, інавацыйнай дзейнасці;

90.16. удзел у маладзёжных і іншых грамадскіх аб’яднаннях, дзейнасць якіх не супярэчыць заканадаўству.

90.17. азнаямленне з пасведчаннем аб дзяржаўнай рэгістрацыі, устаноўчымі дакументамі, спецыяльны дазвол (ліцэнзіяй) на адукацыйную дзейнасць, сертыфікатамі аб дзяржаўнай акрэдытацыі, а таксама з вучэбна-праграмнай дакументацыяй;

90.18. ахову сваіх правоў, гонару і годнасці ў працэсе атрымання адукацыі;

 1. Навучэнцы абавязаны:

91.1.добрасумленна і адказна адносіцца да засваення зместу адукацыйных праграм, праграм выхавання;

91.2.клапаціцца пра сваё здароўе, імкнуцца да маральнага, духоўнага і фізічнага развіцця і самаўдасканалення;

91.3.выконваць патрабаванні ўстаноўчых дакументаў, правіл унутранага распарадку для навучэнцаў;

91.4.паважаць гонар і годнасць іншых удзельнікаў адукацыйнага працэсу;

91.5.беражліва адносіцца да маёмасці ўстановы адукацыі;

91.6.наведваць установу адукацыі  ў адзенні дзелавога стылю.

91.7.быць дысцыплінаванымі, рэгулярна наведваць вучэбныя заняткі, належна весці сябе ва ўстанове адукацыі і за яе межамі, валодаць высокім узроўнем культуры паводзін падчас вучобы, працы і адпачынку;

91.8.з павагай адносіцца да нацыянальнай гісторыі і культуры свайго народа і іншых народаў, імкнуцца стаць сапраўдным грамадзянінам сваёй краіны, ахоўваць родную прыроду і навакольнае асяроддзе, іх багацце і прыгажосць;

91.9. авалодваць навыкамі самаадукацыі;  

91.10.выконваць патрабаванні ўстноўчых дакументаў, правіл унутранага распарадку для вучняў, рашэнні органаў самакіравання, прынятыя ў межах іх кампетэнцыі і якія не супярэчаць заканадаўству Рэспублікі Беларусь;

92.Ва ўстанове адукацыі прымяненне яркага макіяжу, экстравагантныя прычоскі («дрэды», афарбаваныя ў экстрэмальна-яркія колеру валасы, выстрыганні), шмат біжутэрыі, пірсінг, татуіроўкі на адкрытых частках цела і іншае.

Навучэнцам забаронена карыстацца перагаворнымі прыладамі, якія запісваюць і якія прайграваюць: аўдыё - і відэаапаратурай, тэлефонамі, планшэтамі і іншымі прыладамі без спецыяльнага на тое дазволу  настаўніка.

93.Вы ўстанове адукацыі ўдзельнікі адукацыйнага працэсу прытрымліваюцца дзелавога стылю адзення.

94.За здзяйсненне дысцыплінарнага правапарушэння ў адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі да вучня прымяняюцца меры педагагічнага ўздзеяння (гутарка, сает прафілактыкі, абмеркаванне на педагагічным савеце), а таксама меры дысцыплінарнага спагнання: заўвага, вымова.

Права выбару меры дысцыплінарнага спагнання належыць кіраўніку ўстановы адукацыі. Пры выбары меры дысцыплінарнага спагнання ўлічваюцца цяжар дысцыплінарнага правапарушэння, прычыны і абставіны, пры якіх было дзеснена правапарушэнне, папярэднія паводзіны навучэнца.

Заўвага, вымова як меры дысцыплінарнай адказнасці прымяняюцца ў парадку, устаноўленым дзеючым заканадаўствам пасля атрымання ад навучэнца пісьмовага тлумачэння.

 1. Законнымі прадстаўнікамі непаўналетніх дзяцей з’яўляюцца іх бацькі, усынавіцелі, апекуны.

96.Законныя прадстаўнікі непаўналетніх дзяцей  у адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі і іншымі актамі заканадаўства маюць права на:

96.1.азнаямленне з пасведчаннем аб дзяржаўнай рэгістрацыі, устаноўчымі дакументамі, спецыяльным дазволам (ліцэнзіяй) на адукацыйную дзейнасць, сертыфікатам аб дзяржаўнай акрэдытацыі, а таксама з вучэбна-праграмнай дакументацыяй;

96.2.удзел у кіраванні ўстановай адукацыі праз органы самакіравання;

96.3.абарону правоў і законных інтарэсаў дзяцей;           96.4.азнаямленне з ходам і зместам адукацыйнага працэсу, вынікамі

вучэбнай дзейнасці навучэнцаў;

96.5.атрыманне інфармацыі аб усіх відах абследаванняў (медыцынскіх, псіхалагічных, педагагічных) навучэнцаў.

97.Законныя прадстаўнікі непаўналетніх дзяцей  абавязаны:

97.1.забяспечваць умовы для атрымання адукацыі і развіцця навучэнцаў;

97.2. прымаць неабходныя меры для атрымання дзіцём адукацыі;

97.3.паважаць гонар і годнасць іншых удзельнікаў адукацыйнага працэсу;

97.4.выконваць патрабаванні дадзенага статута ў частцы, якая датычыцца іх правоў і абавязкаў, правіл унутранага распарадку для навучэнцаў;

97.5.несці адказнасць за неналежнае выхаванне дзіцяці ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

98.Педагагічныя работнікі ў адпаведнасці з заканадаўствам маюць права на:

98.1.абарону прафесійнага гонару і годнасці;

98.2.забеспячэнне ўмоў для ажыццяўлення прафесійнай дзейнасці;

98.3.творчую ініцыятыву, свабоду выбару педагагічна абгрунтаваных форм і метадаў навучання і выхавання, вучэбных выданняў і сродкаў навучання;

98.4.доступ да вучэбна-праграмнай, вучэбна-метадычнай дакументацыі, інфармацыйна-аналітычных матэрыялаў;

98.5.устаноўленую нарматывам педагагічную нагрузку і гарантаваную аплату працы;

         98.6.удзел у конкурсах прафесійнага майстэрства;

98.7.удзел у абнаўленні, распрацоўцы і вызначэнні структуры і зместу структурных элементаў вучэбна-метадычнага забеспячэння адукацыі;

98.8.удзел у навуковай, навукова-тэхнічнай, эксперыментальнай, інавацыйнай, міжнароднай дзейнасці ўстановы адукацыі;

98.9.удзел у кіраванні ўстановай адукацыі ў парадку, вызначаным дадзеным статутам;

98.10.павышэнне кваліфікацыі;

98.11.маральнае і матэрыяльнае заахвочванне за поспехі ў педагагічнай дзейнасці;

98.12.аб’яднанне ў прафесійныя саюзы, іншыя грамадскія аб’яднанні, дзейнасць якіх не супярэчыць заканадаўству;

98.13.штомесячную кампенсацыю расходаў на набыццё вучэбнай і метадычнай літаратуры ў парадку і на ўмовах, вызначаемых Урадам Рэспублікі Беларусь;

98.14.праходжанне атэстацыі на адпаведную кваліфікацыйную катэгорыю і яе прысваенне ў выпадку паспяховага праходжання атэстацыі.

99.Педагагічныя работнікі абавязаны:

99.1.ажыццяўляць сваю дзейнасць на прафесійным узроўні, які забяспечвае рэалізацыю адукацыйных праграм, праграм выхавання;

99.2. захоўваць прававыя, маральныя і этычныя нормы;

99.3. наведваць установу адукацыі ў адзенні дзелавога стылю;

99.4. паважаць гонар і годнасць навучэнцаў і іншых удзельнікаў адукацыйнага працэсу;

99.5.павышаць свой прафесійны ўзровень, праходзіць атэстацыю на прысваенне кваліфікацыйнай катэгорыі;

99.6.ажыццяўляць педагагічную дзейнасць у  адпаведнасці з дадзеным статутам, правіламі ўнутранага працоўнага распарадку, забяспечваць выкананне ўказанняў, распараджэнняў і загадаў кіраўніка ўстановы адукацыі, выконваць службовыя абавязкі;

99.7.захоўваць традыцыі беларускага народа, выхоўваць павагу да іншых народаў;

99.8.прымаць удзел у падрыхтоўцы і аснашчэнні вучэбнага кабінета неабходнымі дыдактычнымі і раздатачнымі матэрыяламі, вучэбнымі дапаможнікамі і абсталяваннем;

99.9.якасна і своечасова выконваць каляндарна-тэматычнае, паўрочнае і іншае планаванне сваёй работы;

99.10.фарміраваць у вучняў навыкі аналізу і арыентацыі ў сучасных сацыяльна-эканамічных працэсах;

99.11.ажыццяўляць сувязь з законнымі прадстаўнікамі непаўналетніх навучэнцаў, педагагічнымі работнікамі  і кіраўніцтвам установы адукацыі;

99.12.прымаць удзел у рабоце органаў самакіравання (савета ўстановы адукацыі, педагагічнага савета і іншых фарміраванняў);

99.13.клапаціцца аб сваім здароўі, а таксама прымаць меры па забеспячэнні аховы здароўя і бяспекі жыцця навучэнцаў, выканання норм санітарнага заканадаўства падчас вучэбных заняткаў і пазакласных мерапрыемстваў, не дапускаць фізічных і псіхалагічных перагрузак навучэнцаў;

99.14.забяспечваць ідэалагічную і культуралагічную накіраванасць адукацыйнага працэсу;

99.15.захоўваць спецыяльныя ўмовы, неабходныя для атрымання адукацыі асобамі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця;

          99.16.садзейнічаць выяўленню і развіццю індывідуальных творчых здольнасцей навучэнцаў;

99.17.своечасова інфармаваць законных прадстаўнікоў вучняў аб парушэнні імі дадзенага статута;

99.18.выконваць нарматыўныя патрабаванні па вядзенні дакументацыі ўстановы адукацыі;  

99.19.праходзіць папярэдні медыцынскі агляд пры паступленні на работу і перыядычныя медыцынскія агляды ў парадку, які ўстанаўліваецца Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь.

100.Іншыя абавязкі педагагічных работнікаў устанаўліваюцца Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, іншымі актамі заканадаўства, устаноўчымі дакументамі, статутам і іншымі лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі ўстановы адукацыі, іх працоўнымі дагаворамі.

101.Педагагічныя работнікі, вучні, законныя прадстаўнікі навучэнцаў у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь нясуць адказнасць за пашкоджанне памяшканняў і будынкаў установы адукацыі, вучэбнага абсталявання, інвентара і іншай маёмасці ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

 1. Педагагічным работнікам забараняецца:

102.1.выкарыстоўваць адукацыйны і выхаваўчы працэсы ў

палітычных мэтах ці для пабуджэння навучэнцаў да дзеянняў, якія супярэчаць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і заканадаўчым актам

Рэспублікі Беларусь.

102.2.задзейнічаць навучэнцаў у час вучэбных і факультатыўных заняткаў для правядзення мерапрыемстваў.

103.Правы і абавязкі іншых работнікаў установы адукацыі (адміністрацыйна-гаспадарчых,тэхнічных)устанаўліваюцца заканадаўст-вам, лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі ўстановы адукацыі, іх працоўнымі дагаворамі (кантрактамі).

РАЗДЗЕЛ 7

ПАРАДАК ПРЫЁМУ, ПЕРАВОДУ, ВЫПУСКУ НАВУЧЭНЦАЎ

104.Прыём асобы для атрымання базавай адукацыі ажыцяўляецца на падставе яе заявы пры прад’яўленні ёй пасведчання аб нараджэнні ці дакумента, які пацвярджае асобу, і медыцынскай даведкі аб стану здароўя. Ад імя непаўналетняга заява падаецца яго законным прадстаўніком:

у перыяд з 12 чэрвеня па 15 жнiўня года прыёму пры прыёме ў I клас;

у перыяд з 12 чэрвеня па 28 жнiўня года прыёму пры прыёме ў II–IX класы.

105.Прыём (залічэнне) асоб ва ўстанову адукацыі для асваення зместу адукацыйнай праграмы пачатковай адукацыі ажыццяўляецца па дасягненні гэтымі асобамі на пачатак навучальнага года ўзросту шасці гадоў або па жаданні аднаго з законных прадстаўнікоў непаўналетняй асобы з больш позняга ўзросту.

106.У I клас прымаюцца ў першую чаргу асобы, якія пражываюць на тэрыторыі мікрараёна, замацаванага за ўстановай адукацыі рашэннем Пухавіцкага раённага выканаўчага камітэта. Дзеці, якія не пражываюць на тэрыторыі мікрараёна, замацаванага за ўстановай адукацыі, залічваюцца на свабодныя месцы ў парадку чарговасці падачы заяў.

107.Атрыманне пачатковай і базавай адукацыі суправаджаецца бягучай, прамежкавай і завяршаецца выніковай атэстацыяй па вучэбных прадметах.

108.Навучэнцы I-VIII класаў, якія маюць станоўчыя гадавыя адзнакі, па завяршэнні навучальнага года пераводзяцца ў наступны клас на падставе рашэння педагагічнага савета ўстановы адукацыі.

109.Навучэнцы IX класа, якія маюць станоўчыя гадавыя адзнакі па завяршэнні навучальнага года, адлічваюцца з установы адукацыі ў сувязі з завяршэннем навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі на падставе рашэння педагагічнага савета ўстановы адукацыі.

110.Атэстацыя навучэнцаў установы адукацыі ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Правіламі правядзення атэстацыі пры засваенні зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

         111.Атэстацыя, перавод, арганізацыя выпускных экзаменаў і  выпуск навучэнцаў ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым   Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

РАЗДЗЕЛ 8

ПАРАДАК КІРАВАННЯ ДЗЕЙНАСЦЮ ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ.

СТРУКТУРА І ПАРАДАК ФАРМІРАВАННЯ

ОРГАНАЎ КІРАВАННЯ І САМАКІРАВАННЯ

 1. Кіраванне ўстановай адукацыі ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, Палажэннем аб установе, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, іншымі актамі заканадаўства, статутам установы адукацыі і будуецца на спалучэнні прынцыпаў адзінаначалля і самакіравання.

113.Установу адукацыі ўзначальвае кіраўнік (дырэктар)жыццяўляе Кіраўнік  па ўзгадненні з упраўленнем па адукацыі, спорту і турызму  Пухавіцкага раённага выканаўчага камітэта назначае і вызваляе ад пасады намеснікаў.

На перыяд водпуску і часовай непрацаздольнасці кіраўніка яго абавязкі ўскладаюцца на намесніка дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце.

У рамках сваей кампетэнцыі кіраўнік выдае загады, дае ўказанні, выкананне якіх з’яўляецца абавязковым для работнікаў  і вучняў.

114.Кіраўнік установы адукацыі:

114.1.прадстаўляе інтарэсы ўстановы адукацыі  без даверанасці  ў

дзяржаўных органах і арганізацыях, судзе.

114.2.нясе адказнасць за вынікі адукацыйнага працэсу, якасць і эфектыўнасць работы, умовы працы супрацоўнікаў, аховы правоў, жыцця і здароўя вучняў;

114.3 ажыццяўляе прыём і звальненне работнікаўі.

114.4. нясе адказнасць за правільнасць падліку сярэдняга бала дакумента аб агульнай базавай адукацыі.

 1. Кіраўнік установы адукацыі мае права на:

115.1.размеркаванне аб'ёмаў педагагічнай дзейнасці паміж работнікамі, ажыццяўляе ўлік, кантроль і нясе адказнасць за выкананне яе кожным педагагічным работнікам у поўным аб'ёме;

115.2.удзел у рабоце органаў самакіравання.

116.Кіраўнік установы адукацыі ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы, устаноўленыя Грамадзянскім кодэксам Рэспублікі Беларусь, Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі і іншымі актамі заканадаўства.

 1. Службовыя абавязкі кіраўніка ўстановы адукацыі   зацвярджае  ўпраўленне па адукацыі, спорту і турызму Пухавіцкага раённага выканаўчага камітэта.

118.Асноўным органам самакіравання з’яўляецца педагагічны савет,  

119.Педсавет ажыццяўляе  сваю дзейнасць у адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, Палажэннем аб педагагічным савеце ўстановы адукацыі​, іншымі актамі заканадаўства Рэспублікі Беларусь і статутам.

 1. Да кампетэнцыі педагагічнаа савета адносяцца:

   120.1.удзел у кіраванні  Установай;

   120.2.вызначэнне асноўных накірункаў адукацыйнай дзейнасці Установы;

   120.3.удасканаленне і развіццё адукацыйнага працэсу ва Установе адукацыі;

   120.4.распрацоўка прапаноў па арганізацыі адукацыйнага працэсу;

   120.5.стварэнне ўмоў, накіраваных на ахову здароўя навучэнцаў і выхаванцаў пры рэалізацыі адукацыйных праграм;

   120.6.разгляд пытанняў атэстацыі і пераводу навучэнцаў, спынення адукацыйных адносін па ініцыятыве Установы;

   120.7.вызначэнне метадаў удасканальвання зместу ідэалагічнай і выхаваўчай работы;

   120.8.правядзенне работы па прафесійнаму ўдасканальванню педагагічных работнікаў і развіццю іх творчага патэнцыялу;

   120.9.укараненне ў практыку адукацыйнай дзейнасці дасягненняў сучаснай педагагічнай навукі, эфектыўных тэхналогій і методык навучання;

   120.10.вывучэнне педагагічнага вопыту, распаўсюджванне эфектыўнай педагагічнай практыкі, развіццё творчых ініцыятыў педагагічных работнікаў;

   120.11.рашэнне арганізацыйна- педагагічных пытанняў;

   120.12. іншыя пытанні адукацыйнай дзейнасці Установы.

   121.Склад педагагічнага савета зацвярджаецца дырэктарам тэрмінам на 1 навучальны год. У яго ўключаюцца педагагічныя работнікі Установы.

   122.Непасрэднае кіраўніцтва дзейнасцю педагагічнага савета ажыццяўляе старшыня, якім з’яўляецца кіраўнік установы, а ў выпадку яго адсутнасці - намеснік дырэктар пра вучэбна-выхаваўчай рабоце або іншая ўпаўнаважаная асоба.

   123.Паўнамоцтвы старшыні педагагічнага савета:

   123.1.арганізацыя дзейнасці педсавета;

   123.2.вызначэнне часу і месца пасяджэння педсавета;

   123.3.правядзенне пасяджэння педсавета;

   123.4.зацвярджэнне рэгламенту выступленняў;

   123.5.арганізацыя работы членаў педсавета па падрыхтоўцы матэрыялаў да  педсовета і азнаямленне з імі;

   123.6.ажыццяўленне сістэматычнага кантролю за выкананнем прынятых рашэнняў, аналіз іх выканання, вынясенне вынікаў на чарговае пасяджэнне.

   124.Педсавет выбірае з свайго складу сакратара тэрмінам на адзін год.

 1. Паўнамоцтвы сакратара педсавета:

   124.1.забеспячэнне падрыхтоўкі пасяджэнняў педсавета і арганізацыйна-тэхнічнае суправаджэнне яго дзейнасці;

   124.2.інфармаванне членаў педсавета і запрошаных асоб пра час і месца пасяджэння педсавета, павестцы дня не менш чым за 30 каляндарных дзён да яго правядзення;

   124.3.вядзенне пратаколаў пасяджэння педсавета;

   124.4.забеспячэнне азнаямлення ўсіх членаў педсовета з матэрыяламі пасяджэння педсавета, пратаколам.

 1. Члены педсавета маюць права:

   125.1. уносіць на разгляданне педсавета пытанні, якія адносяцца да кампетэнцыі педсавета,у тым ліку прапановы па ўдасканальванні і развіцці адуккацыйнага працэсу ва Установе;

   125.2. удзельнічаць у абмеркаванні ўсіх пытанняў, якія разглядаюцца на педсавете,уносіць прапановы па іх.

   126.Члены педсавета абавязаны:

   126.1.прысутнічаць на пасяджэння педсавета, прымаць актыўны ўдзел у яго рабоце і выконваць прынятыя рашэнні;

   126.2.забяспечваць своечасовую падрыхтоўку матэрыялаў да чарговага пасяджэння педсавета;

   126.3.знаёміцца з пратаколам шляхам прастаўлення подпісу і даты азнаямлення ў выпадкуадсутнасці на пасяджэнні педсавета.

   127.Педсавет ажыццяўляе сваю работу ў форме пасяджэнняў, якія праводзяцца па плану, зацверджанаму дырэктарам не пазней 1 верасня бягучага года на навучальны год пасля разгляду на пасяджэнні педсавета.

Змест плана работы вызначаецца  актуальными задачамі, якія стаяць перад Установай.

Пасяджэнні педсавета праводзяцца  не радзей аднаго раза  ў квартал.    У выпадку неабходнасці могуць праводзіцца пазапланавыя пасяджэнні педсавета.

   127.На пасяджэнне педсавета могуць запрашацца прадстаўнікі дзяржаўных і грамадскіх арганізацый, педагагічныя работнікі іншых устаноў адукацыі, прадстаўнікі арганізацый - заказчыкаў кадраў і іншыя зацікаўленыя асобы.

    128.Па пытаннях, якія абмяркоўваюцца на пасяджэннях педсавета, прымаюцца рашэнні з указаннем тэрмінаў выканання і асоб, адказных за выкананне. Рашэнні педсавета прымаюцца простай большасцю галасоў пры наяўнасці на пасяджэнні педсавета не менш як дзве трэці яго спісачнага складу. Пры роўнай колькасці галасоў вырашальным з'яўляецца голас старшыні. Рашэнні педсавета пасля зацвярджэння іх загадам дырэктара з'яўляюцца абавязковымі для выканання ўсімі педагагічнымі работнікамі і навучэнцамі Установы, іх законнымі прадстаўнікамі.
         129.Пасяджэнні педсавета афармляюцца сакратаром педсавета пратаколам на працягу пяці дзён пасля яго правядзення. У пратаколе фіксуюцца нумар і дата правядзення пасяджэння, колькасць прысутных, парадак дня, кароткі змест выступленняў і прынятыя рашэнні па пытаннях, якія абмяркоўваюцца. Пратакол педсавета падпісваецца старшынёй педсавета і сакратаром.
         130.Органам самакіравання ўстановы адукацыі з’яўляецца папячыцельскі савет, які ствараецца з мэтай аказання садзейнічання ў забеспячэнні  дзейнасці і развіцця Установы.
         131.Папячыцельскі савет распрацоўвае, прымае і арганізуе рэалізацыю планаў сваёй дзейнасці ў інтарэсах Установы.
         132. Папячыцельскі савет узаемадзейнічае з дырэктарам і іншымі органамі самакіравання Установы па пытаннях функцыянавання і развіцця Установы. Прадстаўнік апякунскай рады можа ўдзельнічаць у рабоце іншых органаў самакіравання.
        133.Рашэнні папячыцельскага савета носяць кансультатыўны і рэкамендацыйны характар.
        134.Выкананне членамі папячыцельскага савета сваіх функцый ажыццяўляецца выключна на бязвыплатнай аснове.
         135.Дзейнасць  папячыцельскага савета можа быць спынена па ініцыятыве і (або) рашэнні агульнага сходу папячыцельскага савета. У выпадку парушэння папячыцельскім саветам патрабаванняў заканадаўства, яго дзейнасць можа быць спынена па ініцыятыве кіраўніка установы.
        136.Задачамі дзейнасці папячыцельскага савета з'яўляюцца:
        136.1.садзейнічанне Установе ў развіцці матэрыяльна-тэхнічнай базы, забеспячэнні якасці адукацыі, прыцягненні грашовых сродкаў для забеспячэння дзейнасці Установы;
        136.2.распрацоўка і рэалізацыя планаў сваёй дзейнасці ў інтарэсах Установы;
        136.3.садзейнічанне ў паляпшэнні ўмоў работы педагагічных і іншых работнікаў Установы;
        136.4.вызначэнне напрамкаў, памераў і парадку выкарыстання сродкаў папячыцельскага савета па ўзгадненні з кіраўніком і бацькоўскім камітэтам Установы (пры яго наяўнасці);
        136.5.садзейнічанне ва ўсталяванні і развіцці міжнароднага супрацоўніцтва ў сферы адукацыі;
        136.6. мэтавае выкарыстанне сродкаў апякунскага савета.
        137. Папячыцельскі савет дзейнічае на аснове прынцыпаў:
        137.1. добраахвотнасці членства;
        137.2. раўнапраўя членаў апякунскага  савета;
        137.3. калегіяльнасці кіраўніцтва;
        137.4. галоснасці прымаемых рашэнняў.
        138.У склад папячыцельскага савета могуць уваходзіць законныя прадстаўнікі навучэнцаў, педагагічныя работнікі, прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў і іншых арганізацый, іншыя асобы.
        139.Рашэнне аб уключэнні ў склад папячыцельскага савета прымаецца агульным сходам папячыцельскага савета.
        140.Член папячыцельскага  савета мае права:
        140.1.уносіць прапановы па ўсіх напрамках дзейнасці папячыцельскага савета;
        140.2.атрымліваць інфармацыю, што знаходзіцца  ў распараджэнні папячыцельскага савета;
        140.3.удзельнічаць ва ўсіх мерапрыемствах, якія праводзяцца  папячыцельскім саветам.
        141.Член папячыцельскага  савета абавязаны:
        141.1.выконваць патрабаванні заканадаўства Рэспублікі Беларусь                    і Статута;
        141.2.прымаць актыўны ўдзел у дзейнасці папячыцельскага савета;
        141.3.выконваць рашэнні папячыцельскага савета.
        142. Членства ў папячыцельскім савеце спыняецца:
        142.1.па заяве члена папячыцельскага савета, якую ён прадстаўляе агульнаму сходу;
        142.2.па рашэнню агульнага сходу ў сувязі з выключэннем з папячыцельскага савета;
        142.3.у выпадку спынення дзейнасці папячыцельскага савета. 
        143.Пры выхадзе або выключэнні з членаў папячыцельскага савета, спыненні дзейнасці папячыцельскага савета, добраахвотныя ўзносы не вяртаюцца.
         144.Вышэйшым органам кіравання папячыцельскім саветам з'яўляецца агульны сход. Узначальвае агульны сход папячыцельскага савета  старшыня, які выбіраецца на 3 гады. Агульныя сходы праводзяцца па меры неабходнасці, але не радзей за адзін раз у паўгоддзе. Агульны сход можа быць скліканы па ініцыятыве адной трэці членаў папячыцельскага савета. Для каардынацыі дзейнасці папячыцельскага  савета ў пасяджэнні агульнага сходу можа ўдзельнічаць  кіраўнік установы.
        145.Установа забяспечвае ўмовы для дзейнасці папячыцельскага савета, у тым ліку шляхам прадастаўлення месца для захоўвання дакументацыі папячыцельскага савета.
        146.Агульны сход правамоцны прымаць рашэнні, калі ў ім удзельнічаюць больш за палову членаў папячыцельскага савета. Рашэнні прымаюцца  большасцю прысутных членаў папячыцельскага савета. Рашэнні па пытаннях, якія адносяцца да выключнай кампетэнцыі агульнага сходу, прымаюцца кваліфікаванай большасцю (не менш як дзве трэці) галасоў прысутных членаў папячыцельскага савета. Рашэнні агульнага сходу папячыцельскага савета даводзяцца да ведама ўсіх зацікаўленых асоб.
         147.Вызначэнне напрамкаў, памераў і парадку выкарыстання сродкаў  папячыцельскага савета ўзгадняецца з кіраўніком установы і бацькоўскім камітэтам Установы (пры яго наяўнасці).
        148.Вядзенне ўліку паступлення і расходавання сродкаў папячыцельскага савета і падрыхтоўка справаздач аб іх выкарыстанні ажыццяўляецца ў адпаведнасці з рашэннем агульнага сходу;
        149.Разгляд і зацвярджэнне штогадовай справаздачы папячыцельскага савета аб дзейнасці і выкарыстанні маёмасці, у тым ліку і грашовых сродкаў, з’яўляецца абавязковым. 

        150.Адной з формаў калегіяльнага кіравання ўстановай адукацыі з'яўляецца нарада пры кіраўніку установы, якая аб'ядноўвае ўсіх настаўнікаў, адказвае за забеспячэнне функцыянавання ўстановы адукацыі ў перыяды работы паміж педагагічнымі саветамі і створана для забеспячэння планавання і кантролю дзейнасці кіраўніцтва, а таксама для аператыўнага вырашэння пытанняў па бягучай дзейнасці.

Нарада з'яўляецца дарадчым органам па выпрацоўцы кіраўніцкіх рашэнняў, якія патрабуюць калегіяльнага разгляду.

Нарада ажыццяўляе сваю дзейнасць на аснове прынцыпаў галоснасці, законнасці, цэнтралізацыі кіравання, раўнапраўя яго членаў пры ўнясенні пытанняў на разгляд і прыняцці рашэнняў, самастойнасці, адказнасці за выкананне, а таксама спалучэння прынцыпаў калегіяльнасці і адзінаначалля.

        151.Асноўнымі задачамі нарады пры кіраўніку з’яўляюцца:

        151.1.ажыццяўленне кантролю за выкананнем заканадаўства ў галіне адукацыі;

        151.2.арганізацыя адміністрацыйна-гаспадарчай дзейнасці;

        151.3.аналіз работы па выніках унутранага кантролю;

        151.4.кантроль за выкананнем распараджэнняў кіраўніка ўстановы адукацыі, дэлегіраванне паўнамоцтваў.

        151.5.арганізацыя і каардынацыя адукацыйнага і выхаваўчага працэсаў;

        151.6.аналіз і  ацэнка эфектыўнасці вынікаў дзейнасці педагагічных работнікаў;

        151.7.кантроль за выкананнем аховы працы і правіл бяспекі;

        151.8.выпрацоўка прапаноў і рэкамендацый па паляпшэнні дзейнасці школы і іншыя.

        152.Па выніках нарады пры кіраўніку ўстановы афармляецца пратакол, вусныя або пісьмовыя распараджэнні (пратакол даручэнняў) канкрэтным выканаўцам. Пытанні выносяцца на разгляд педагагічнага савета.

        153.Ва ўстанове адукацыі ствараюцца  грамадскія педагагічныя і вучнёўскія арганізацыі, аб’яднанні, якія садзейнічаюць удасканаленню адукацыйнага працэсу і працуюць у адпаведнасці са сваімі палажэннямі, якія не супярэчаць дзеючаму заканадаўству і дадзенаму Статуту.

154.Кантроль за  дзейнасцю  ўстановы адукацыі  ажыццяўляе  ўпраўленне па адукацыі, спорту і турызму  Пухавіцкага раённага выканаўчага камітэта.

155.Самакантроль за забеспячэннем якасці адукацыі, яго парадак і перыядычнасць правядзення ажыццяўляецца кіраўніцтвам установы адукацыі ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

РАЗДЗЕЛ 9

КРЫНІЦЫ І ПАРАДАК ФАРМІРАВАННЯ МАЁМАСЦІ ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ. ФІНАНСАВАЯ І ГАСПАДАРЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

156.Маёмасць ўстановы адукацыі знаходзіцца на праве аператыўнага кіравання ва упраўленні па адукацыі, спорту і турызму Пухавіцкага раённага выканаўчага камітэта.

157.Установа адукацыі валодае, карыстаецца і распараджаецца замацаванай за ёй маёмасцю ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, статутнымі мэтамі, прызначэннем маёмасці.

 1. Крыніцамі фарміравання маёмасці і фінансавання ўстановы адукацыі з'яўляюцца:

сродкі раённага бюджэту;

сродкі, атрыманыя ад дзейнасці, што прыносяць прыбытак;

         бязвыплатная (спонсарская) дапамога юрыдычных і фізічных асоб, індывідуальных прадпрымальнікаў;

іншыя крыніцы, не забароненыя заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

159.Маёмасць установы адукацыі  пераразмяркоўваецца са згоды ўласніка, у парадку і на ўмовах, вызначаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, прававымі актамі мясцовых дзяржаўных органаў, прынятых у межах іх паўнамоцтваў. Невыкарыстоўваемая маёмасць (або маёмасць, якая выкарыстоўваецца не па прызначэнні) можа быць канфіскавана яе ўласнікам.Установа адукацыі нясе адказнасць за захаванасць і забяспечвае эфектыўнае выкарыстанне замацаванай за ёй маёмасці.

 1. Установа адукацыі мае права набываць маёмасць за кошт сродкаў, атрыманых ад пазабюджэтных крыніц, выступаць у якасці арэндадаўца маёмасці.

РАЗДЗЕЛ 10

УЛІК, СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ І ПАРАДАК

КАНТРОЛЮ ЗА ДЗЕЙНАСЦЮ ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ

 1. Вядзенне бухгалтарскага ўліку і справаздачнасці ўстановы адукацыі выконваецца дзяржаўнай установай «Пухавіцкі раённы цэнтр па забеспячэнні дзейнасці бюджэтных арганізацый» (далей – Цэнтр).

З мэтай забеспячэння бухгалтарскага абслугоўвання ўстанова адукацыі ва ўстаноўленым парадку заключае дагавор з Цэнтрам.

 1. Кіраўнік установы адукацыі прадастаўляе Цэнтру ва ўстаноўленым парадку звесткі для складання справаздач. За непрадстаўленне і (або) скажэнне звестак, парушэнне тэрмінаў іх прадстаўлення, службовыя асобы ўстановы адукацыі нясуць устаноўленую заканадаўствам адказнасць.
 2. Кантроль за дзейнасцю ўстановы адукацыі ажыццяўляе ўпраўленне па адукацыі, спорту і турызму Пухавіцкага раённага выканаўчага камітэта.

Рэвізіі фінансава-гаспадарчай дзейнасці ўстановы адукацыі праводзяцца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам.

 1. Дзяржаўныя органы, упаўнаважаныя ажыццяўляюць кантроль за забеспячэннем якасці адукацыі, ажыццяўляюць дзейнасць па праверцы адпаведнасці адукацыі адукацыйнаму стандарту, вучэбна-праграмнай дакументацыі адукацыйных праграм, адукацыйнай дзейнасці патрабаванням заканадаўства.

165.Установа адукацыі ажыццяўляе комплексны аналіз адукацыйнай дзейнасці, які ўключае самаправерку, самаацэнку адукацыйнай дзейнасці  (самакантроль за забеспячэннем якасці адукацыі).

Парадак і перыядычнасць правядзення самакантролю за забеспячэннем якасці адукацыі вызначаюцца кіраўніком установы адукацыі.

РАЗДЗЕЛ 11

МІЖНАРОДНАЕ  СУПРАЦОЎНІЦТВА

166.Установа адукацыі мае  права ўстанаўліваць   прамыя   сувязі   з   органамі кіравання   адукацыяй   і   агульнаадукацыйнымі   ўстановамі  замежных краін, міжнароднымі арганізацыямі, фондамі  ў  мэтах  абмену  вопытам арганізацыі агульнай сярэдняй адукацыі, правядзення сумесных мерапрыемстваў.

167.Установа адукацыі мае права заключаць пагадненні з   замежнымі ўстановамі (агульнаадукацыйнымі) аб абмене педагагічнымі работнікамі і навучэнцамі, аб стварэнні сумесных (асацыяваных) устаноў.

168.Міжнароднае супрацоўніцтва  ўстанова адукацыі ажыццяўляе     ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

РАЗДЗЕЛ 12

ПАРАДАК СТВАРЭННЯ, РЭАРГАНІЗАЦЫІ І

ЛІКВІДАЦЫІ ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ

 1. Пісьмовая справаздачнаснасці вышэйстаячым        органам прадастаўляецца ўстановай адукацыі  ва  ўстаноўленыя  тэрміны  ў  адпаведнасці  з патрабаваннямі органаў дзяржаўнай статыстыкі Рэспублікі Беларусь.
 2. Рэарганізацыя і ліквідацыя ўстановы адукацыі, праходжанне  атэстацыі  і дзяржаўнай   акрэдытацыі   ажыццяўляецца  ў   парадку,   устаноўленым Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі і іншымі актамі заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

Рэарганізацыя ці ліквідацыя ўстановы адукацыі  ажыццяўляецца,  як правіла, па заканчэнні навучальнага года згодна з рашэннем Пухавіцкага раённага выканаўчага камітэта. Заснавальнік забяспечвае перавод навучэнцаў у іншыя ўстановы па ўзгадненні з іх законнымі прадстаўнікамі.

171.Рашэнне аб змяненні віду ўстановы адукацыі прымаецца заснавальнікам па ўласнай ініцыятыве або па ініцыятыве ўстановы адукацыі пры сукупнасці наступных умоў:

абгрунтавання неабходнасці змянення віду ўстановы адукацыі;

адпаведнасці ўстановы адукацыі крытэрыям заяўляемага віду.

172.Установа адукацыі забяспечвае ўлік і захаванне дакументаў па асабоваму складу, а таксама своечасовую перадачу іх на дзяржаўнае захоўванне ва ўстаноўленным парадку ў выпадку яе рэарганізацыі або ліквідацыі.

 РАЗДЗЕЛ 13

 ПАРАДАК УНЯСЕННЯ ЗМЯНЕННЯЎ

І (АБО) ДАПАЎНЕННЯЎ У СТАТУТ

173.Змены і (або) дапаўненні ў статут уносяцца ў парадку і на ўмовах, устаноўленых дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і Палажэннем аб дзяржаўнай рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання.

174.Змены і (або) дапаўненні, якія ўносяцца ў статут установы адукацыі, лічацца зарэгістраванымі з даты прастаўлення штампа на такіх зменах і (або) дапаўненнях і ўнясення запісу аб іх дзяржаўнай рэгістрацыі ў Адзіны дзяржаўны рэгістр юрыдычных асоб.

РАЗДЗЕЛ 14

ЛІЦЭНЗАВАННЕ АДУКАЦЫЙНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ

 1. Ліцэнзаванне дзейнасці ўстановы адукацыі ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым актамі заканадаўства Рэспублікі Беларусь.
 2. Установа адукацыі можа ажыццяўляць віды дзейнасці, якія падлягаюць ліцэнзаванню ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 14 кастрычніка 2022 г. № 213-3 «Аб ліцэнзаванні».

РАЗДЗЕЛ 15

ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

 1. Установа адукацыі ў частцы, не ўрэгуляванай гэтым Статутам, кіруецца актамі заканадаўства Рэспублікі Беларусь.
свернуть